Choď na obsah Choď na menu
 


KRONIKA

Zápisky z kroniky začínajú až 25.9.1997, hoci bol klub založený v júni 1996. Klub vznikol na základe tradície zo sedemdesiatych rokov. V roku 1976 bol vydaný zborník prác vtedajších členov, pod názvom Dýchnutie a vydala ho okresná knižnica. V tomto zborníku boli publikované práce Daniela Heviera, Ondreja Čiliaka, Jaroslava Schuta, Dušana Schuta, Miroslava Prachára a ďaľších.

Veľká vďaka za založenie nového klubu v roku 1996 patrí jeho prvej tajomníčke Anne Husárovej, ktorá venovala svoj čas a kus svojej duše literárnemu klubu až do roku 2001, kedy nastúpila do dôchodku. Myslím, že môžem smelo napísať, že dlho bola svojim zanietením a organizačnými schopnosťami hnacou silou klubu.
Okrem nej sa samozrejme na činnosti a chode klubu výrazne podpísal jeho predseda
Ondrej Čiliak.
Svojou odbornosťou a podporou prispel k umeleckému rastu mnohých členov klubu.

Kronika je písaná pomerne voľným štýlom, vôbec nie je cenzurovaná a ani upiata. Občas je dokonca celkom nechronologická. Preto je prvý spomínaný zápis vyše roka po založení klubu. Vzhľadom na to, že naša kronika je veľmi obsiahla a neopakovateľná, nie je možné ju predstaviť úplne presne. Ale aby ste mali aspoň predstavu, čo sme za tých desať rokov zažili a povyvádzali, uvediem dôležité udalosti v skratke. A pridaných je aj zopár fotografií.

Diana


1996

Rok 1996 bol skúšobným obdobím. Navštívil nás básnik Ľudovít Fuchs, predseda Združenia literátov Slovenska. Oboznámil nás z jej organizačnou štruktúrou s činnosťou. Na základe tejto spolupráce mali niektorí členovia uverejnenú svoju poéziu v zborníku Dotyky slova.

V septembri získal
Paľo Remiáš ml. Cenu mesta Zvolen v súťaži Literárny Zvolen.

Veľkú pozornosť sme venovali propagácii klubu v regionálnej tlači a tajomníčka Anka Husárová o nás dva krát rozprávala v miestom Beta rádiu.

Krstil sa celoslovenský zborník Dotyky slova, v ktorom bol výber 36 autorov Slovenska a z toho boli piati naši:
Veronika Hoffmannová , Paľo Remiáš ml. , Jarko Schut , Vladena Teslíková , Peťo Tomášik.

Rok 1996 sme ukončili vianočným posedením a želaním, aby nám nadšenie vydržalo aj v nasledujúcich rokoch.


1997

prvé narodeniny

Tento rok sme odštartovali s úsmevom, členská základňa sa utešene rozrástla.

V máji sme sa potešili navzájom pásmom ľúbostnej poézie.

Stanislav Pius na besede V júni nás navštívil pán Stanislav Pius, vlastným menom Pius. Pán Pavol Stanislav nám predniesol svoju poéziu a dal nám mnohé cenné rady. okrem iného nás rozosmial príbehmi z vlastného života.

25.9.1997. (a to je aj prvý zápis v kronike) sme mali na besede básnika Vojtech Kondrót.

Koniec roka sme uzavreli peknou vianočnou akciou a návštevou Braňa Hochela(27.11.1997.), víťaza súťaže Poviedka roka.


1998

Revúca98,nádvorie prvého slovenského gymnázia

Okrem bežných klubových stretnutí sme mali možnosť zúčastniť sa krstu knihy Penelopin návrat od zámeho autora a rodáka z Lehoty pod Vtáčnikom Antona Baláža. Krst sa konal 31.3.1998. v priestoroch Hornonitrianskej knižnice. Krstnými rodičmi bola Veronika Hoffmannová a Jarko Schut.

V dňoch 23.-24.6. sa konali Dni mladej slovenskej literatúry v Revúcej. Na základe návštevy a vzájomného porozumenia s pánom Balážom sme sa na tejto udalosti mohli zúčastniť aj my. Konkrétne ja, Diana Laslopová, a Vlastička Šnircová. Tu sme sa zoznámili aj s Peťom Šrankom z literárneho klubu so Žiaru nad Hronom, s ktorým sa kamarátime dodnes.

Literárny Zvolen,piatokové čítanie poézie V dňoch 9.-10.10.1998. sme boli ako klub pozvaní na Literárny Zvolen. V piatok podvečer sme mali možnosť prezentovať našu tvorbu. Tu sme nadviazali nové kamarátstvo a to s literárnym klubom Generácia z Petržalky v Bratislave. Aj s nimi sa kamarátime dodnes. Večer nás ubytovali na internáte, kde sme si kúpili tyčinky a farebnú malinovku, keďže bufetár asi nikdy nepočul slovné spojenie hladný ako spisovateľ. Takmer do rána sme sedeli na izbe a poetili.
Na druhý deň sa konalo vyhodnotenie literárnej súťaže a prebiehala debata s porotou.

literárny zvolen, pred zvolenským zámkom 6.11.1996. pokrstila
Vladena Teslíková svoj prvý samostatný debut, básnickú zbierku Miestenka na Titanic. Zišli sme sa v priestoroch knižnice a pekne sa zabavili.

Keďže sme sa tak pekne skamarátili s Generáciou, pozvali nás vystupovať 13.11.1998. na Bibliotéku, knižný veľtrh konajúci sa každoročne v Bratislave. Musím povedať, že to bola veľmi pekná akcia, ktorej sa podľa možnosti snažíme zúčastňovať aj teraz.

Rok sme ukončili ako už tradične vienočným posedením.

1999

akt krstu zborníka

Rok 1999 sme začali veľmi pekne, návštevou Peťa Šranka(29.1.1999.). Pripravil si pre nás pásmo vlastnej tvorby. Bola to nie len poézia, ale aj jeho folková tvorba a tvorba pre deti. Jeho poézia je svieža, vyzretá, erotická, vtipná. Okrem menšieho iskrenia medzi členmi klubu to bola veľmi pekná akcia.

na krste ostrého ticha Okrem tradičných klubových stretnutí sme mali veľmi pestrý rok. 1.6.1999. Galéria Alfa v Prievidzi otvorila výstavu výtvarných prác študentov ŠÚV. Zopár našich členov malo možnost na tejto akcii prezentovať svoju tvorbu a tak obohatiť umeleckú atmosféru.
V tomto mesiaci bola o nás Anka Husárová referovať na celoslovenskom seminári o literárnych kluboch.

Prvý spoločný zborník členov nášho klubu sme pokrstili 2.7.1999. Dostal názov Sme z jednej krvi.

Krst (29.7.1999.) bibliofílie Ostré ticho od
Ondreja Čiliaka prebiehal na Bojnickom zámku.

vianoce 1999 6.11.1999. sme založili ďaľšiu tradíciu a to verejné čítanie poézie. Prvé sme spravili v reštaurácii Dobrá víla v Bojniciach. musím povedať, že odvtedy som lepšiu verejnú čítačku nezažila, pretože ľudia stáli až na schodoch.

19.11.1999. sme mali ďaľšiu z mnohých besied, tetokrát s básnikom Jozefom Čertíkom, rodákom z neďalekého Sebedražia.

Koniec roka sa opäť niesol v znamení slávnostného vianočného posedenia.


2000

Toto je môj obľúbený zápis v kronike. Nezúčastnila som sa síce na akcii pod názvom Divadelná jar Jána Roháča (31.3.-1.4.2000), ale vraj to tam bolo super. Vladena vyliezla na sochu na námestí a recitovala. Pohoršila tým nejakého človeka, ale nedala sa.

daniel hevier v knižnici 18.4.2000. bol pre nás smutný, pretože v tento deň náš klub a tento svet opustil náš kamarát
Jarko Shut . Bola a je to doteraz najsmutnejšia udalosť v našom klube. Dúfam, že sa tak ľahko nezopakuje.

Posledný aprílový týždeň naše pozvanie prijal literárny klub z Handlovej, Zadný vchod . Predstavili nám svoj skoročasopis KLOP.

na vernisáži obrazov daniela heviera Nie je to fráza, keď sa povie, že život ide ďalej. A nezastavil sa ani nám. 3.5.2000. prišiel medzi nás ďaľší významný prievidzský rodák Daniel Hevier. Okrem posedenia v knižnici bola táto návšteva výnimočná tým, že pán Hevier prišiel do Prievidze prezentovať svoju ďaľšiu umelecnú stránku, a to maliarsku. V Galérii Alfa prezentoval svoje výtvarné dielo.

15.5.2000. prebehlo autorské čítanie v dočasnej ezoterickej čajovni Krišna. Prečo v dočasnej? Lebo trvala len počas Gastrodní 2000 v SOU služieb v Prievidzi.

bibliotéka 2000 Na festivale Halúzky II., sme opäť "bodovali". Osobne za seba môžem povedať, že sme s našim pásmom poézie boli taký alternatívni, že nás nepochopil nikto. Taký verejný poetický trapas tu ešte nebol. Alebo bolo publikum v príliš bdelom a triezvom stave. (8.-10.9.2000.)

ondrej s pani schutovou na krste zbierky 10.11.2000. sme sa vybrali sa spanilú jazdu na bratistavskú Bibliotéku. Zažili sme všeličo humorné, pozreli sme si knihy, prečítali svoju poéziu, pozdravili kamarátov. Veľmi dobrá akcia to bola.

24.11.2000. Anka Husárová usporiadala spomienku na Jarka Schuta. Pripravila mu veľmi peknú spomienku, kde sme sa o ňom dozvedeli aj to, čo sme o ňom netušili.

pani husárová a ondrej čiliak na vianočnom klube Autorské čítanie prebehlo v internetovej kviarni v Bojniciach. Bolo vianočné, keďže sa konalo 16.12.2000. Znela poézia, hudba, krásne slovo. Domov sme sa vracali po polnoci. Koniec roka sme ešte dorazili 19.12.2000. v priestoroch knižnice vianočným posedením.

A 20.12.2000. krstom zbierky Jarka Schuta, Medzi nebom a ženou. Vydaná bola in memoriam.

2001

5.výročie klubu ešte s pani husárovou Začiatkom roka, presne 28.3.2001. nás znovu opäť navštívil Anton Baláž a literárny klub Generácia z Petržalky. Pán Baláž prezentoval svoj posledný román Krajina zabudnutia. Za literárny klub Generácia prišla pani Brunerová, rovnaká duša klubu, akou bola pre nás Anka Husárová.

22.6.2001. sme oslávili piate výročie založenia klubu. Pani Anka Husárová odišla do dôchodku, tak bolo výročie spojené s rozlúčkou. Znovu musím povedať, že tajomníčenie Anky Husárovej bolo celkom výnimočné a nenahraditeľné. Na jej miesto mala nastúpiť pani Danka Mikulášová, ale nie nadlho. Dôvody knižnice na tento krok pre nás známe nie sú.

opekanie na sklárovkách Ani cez leto sme neleňošili. 26.7.2001 sa recitovalo v novootvorenom Dublin pube v Prievidzi.

Medzičasom sme zaviedli ďaľšiu tradíciu a to opekanie v prírode. V roku 2001 to bolo v auguste. Pekna akcia, až na jeden rušivý element, ale to vedia tí, ktorí boli...

Päťdesiate narodeniny v septembri oslávil náš predseda
Ondrej Čiliak . Na pamiatku od nás dostal hodinky aj s venovaním.

krst zbierky dobrý vietor, v kuchyni je najväčšia zábava A opäť prišiel Literárny Zvolen. Tentokrát na ňom boli
Vladena Teslíková a Lukáš Krivošík . 5.-6.10.2001 si prevzali svoje ocenenia. Vladena získala Cenu POS,Zvolen a Lukáš sa umiestnil na 1. mieste v kategórii próza s poviedkou Denník kolonela Berthiéra. Lukáš postúpil aj do medzinárodného kola, kde sa umiestnil na 3. mieste.

Bibliotéku 2001(9.11.2001) som si nenechala utiecť ani ja. Opäť sme zažili kopec zábavy a ulovili sme aj podpisy herca štefana Kvietika a moderátorky Patrície Jariabkovej.

krst zbierky peťa tomášika Veľmi sa ospravedlňujem, ale medzi novembrom a decembrom sa opäť na Bojnickom zámku konal krst zbierky
Ondreja Čiliaka , Dobrý vietor. Nejakým nedopatrením som zabudla pripísať dátum, hoci som tam osobne bola. Aj to sa stáva.

Následne po krste bolo 13.12.2001 aj autogramiáda v knihkupectve Ezop. Hneď po autogramiáde sme sa stretli v knižnici na vianočnom stretnutí.

A aby bolo veselo, na druhý deň, 14.12.2001. nás
Peter Tomášik pozval na krst svojej zbierky Dodýtam sa tvojej tváre.


2002

Okrem bežných klubových stretnutí sa činnosť rozbehla 14.3.2002 besedou s Táňou Kelleovou-Vasilkovou.

na návšteve v trenčíne 16.3.2002 sa vybrala naša klubová sci-fi menšina,
ja a Lukáš Krivošík, upevňovať literárne vzťahy na Starcon /Hvezdáreň Pertizánske/. Vznikli tu nové literárne kamarátstva a známosti.

Literárny klub OMEGA v Trenčíne nás pozval na krst zborníka Nepovinné čítanie 2. Krstil ho Rudolf Dobiáš. Bola to veľmi dobrá návšteva. Všetko sa to odohralo 22.3.

pán rákay sa podpisuje do kroniky Marec 2002 bol na akcie bohatý mesiac. 25.3. medzi nás prišiel MUDr. Anton Rákay. Doktor a spisovateľ. Predstavil nám svoju tvorbu, romány z lekárskej oblasti, no týkajúce sa závažných tém, ktoré riešime aj v našich životoch.

vystúpenie v lučenci 14.6. sme boli na výmennom pobyte v Martine, kde sa naši stretli aj s petržalským literárnym klubom. Niekde v čase medzi Martinom a ďaľšou akciou sme ešte mali každoročné opekanie a prázdninovú prestávku.

23.11. sa členovia nášho klubu opäť vybrali do sveta. Do Lučneca na akciu "Letisko pre sny". Spolu s lučenčamni z klubu V.L.A.S. mali možnosť prezentovať poéziu v Café Lehár.

krst zbierky piesok na jazyku, celkom vpravo autorka
Vladena Teslíková nás pozvala na krst svojho zborníka poézie, Piesok na jazyku. Pokrstil ho Rudolf Dobiáš a Hana Košková.

13.12. sme zase pre krstili v knižnici spoločný debut Úsmev na stračej nôžke. Túto knižočku sme napísali dve.
Vlastička Šnircová a Diana Laslopová.

A tým sme ukončili rok 2002.


2003 pred vystúpením ku dňu matiek

Do nového roku sme sa vrhli tak trochu iskrivo. Ale aj napriek tomu nám pribudli nový členovia.
Rok sa rozbehol 27.3., vystúpením v Dobrej víle pri príležitosti vernisáže výstavy maliarky Soni Mrázovej. Po tomto dočasne prevzal zodpovednosť za kroniku
Zdenko Šovčík.

4.3. zapisoval do kroniky
Miško Briatka. Podľa jeho slov boli vyrábať fiasko až v Žiline. Vraj išlo o nejakú intelektuálnu akciu. spoločne po krste zdenkovej zbierky 11.5. boli Zdenko, Vladena a Zuzka Bírešová recitovať v Sebedraží pri príležitosti dňa matiek.

V júni sa opäť opekalo a po prázdninách sme sa stretli v knižnici, presne 5.9., aby sme privítali na svete ďaľší klubový debut, tentoraz
Zdenka Šovčíka, zbierku poézie Rosa na pavučine.

Rok sme uzavreli klasicky- vianočným stretnutím.


2004

daniel hevier opäť v knižnici Rok 2004 bol bohatý na udalosti. Hneď 13.2. sa bola recitovať poézia v čajovni Dobrá víla v Bojniciach.

20.3. som sa opäť vybrala do Partizánskeho na Starcon. Akcia to bola vydarená a veľmi zaujímavá prednáška bola od Miloša Ferka/Bratislava/, v ktorej porovnával biblickú a homérsku epiku.

Daniel Hevier prišiel medzi nás 15.4. Najprv sme podebatili v knižnici a potom pobrali na pivko, kde to bolo úplne uvoľnené a celkom skvelé.

spoločné foto pred knižnicou Potom sme mali klasické stretnutia, opekačnu a 25.6. platil občerstvenie
Peťo Tomášik . To preto, lebo krstil svoju zbierku Ani láska nevie kam.

vladena teslíková číta svoju poéziu v dobrej víle Po prázdninách sme sa stretli v knižnici 10.9. na akcii s názvom Non stop v knižnici. Čítala sa poézia aj próza, knižnica odpustila pokuty a zatvárala sa až na druhý deň na obed.

26.11. sme mali autorské čítanie v kníhkupectve Ezop. Prišlo viac účinkujúcich ako divákov.

10.12. sme sa boli najesť, napiť a zabaviť na veľmi vydarenom vianočnom stretnutí v Hornonitrianskom osvetom stredisku.

A keďže nás snaha o šírenie poézie neopustila, 17.12 sme rok ukončili čítaním v Dobrej víle.
Vladena bránila poéziu takmer svojim telom.


2005

na krst zborníka prišla aj bývalá tajomníčka anka husárová Začiatok roka sa neobišiel bez tradičnej valentínskej poézie v Dobrej víle /12.2./.
Čo je ale dôležitejšie, 18.2. sme pokrstili ďaľší zborník poézie nášho klubu. Názov V jazerách nepoznania dostal podľa jednej z básní. Krstil ju Rudolf Dobiáš a Amálka Lomnická z HnOS. Na krst prišla po čase pozrieť aj bývalá tajomníčka Anka Husárová a na vynikajúcej torte mojej mamičky si pochutila aj delegácia zo Žiaru nad Hronom.

prišli aj kamaráti zo Žiaru nad Hronom Nejako mi unikol dátum, ale bolo to medzi krstom a májom, keď bol u nás v klube Koloman Kertéz Bagala, ako zástupca kultúrnej agentúry L.C.A. Bolo to v rámci akcie 100 kníh Tatra banky. Okrem seba ešte priviedol aj nejaké exempláre mimoregionálnych autorov /Laco Kerata, Karol Horváth, Vladimír Janček/.

medzi mravcami sa umeniu darí V máji sme klubovali klasicky, ľúbostnou poéziou a v júni sa niektorí naši členovia vybrali do Žiaru nad Hronom, na vyhodnotenie literárnej súťaže, Takto píšem ja. Kto tam bol, to neviem, lebo nikto o tom do kroniky nič konkrétne nenapísal.

17.6. sme sa stretli medzi mravcami. Vážne. Medzi knižnicou a HnOS je taký pľacík, aj trávička tam bola, aj tie mravčeky. Hrala sa hudba, recitovala poézia... Aj slniečko svietilo, aj teplo bolo. Pohodička.

9.9. bola knižnica otvorená znovu dlhšie ako sú bežné otváracie hodiny.
A tu sa stará kroni končí. Veď už jej aj dosť ťažká a hrubá, za tie roky. Nová je už nachystaná na nové akcie.


2006 pán feldek recituje Rok 2006 bude rok osláv a rôznych akcií. Začiatok bol skôr organizačný, ale keď sa to strhne, tak to bude paráda, pretože v júni oslávime 10. výročie založenia klubu. 29.3.2006 sme prijali pozvanie na stretnutie v Trenčíne. Literárny klub Omega pozval kluby z Prievidze, Považskej Bystrice a Nového Mesta nad Váhom. Za náš klub bol Ondrej Čiliak, o zvyšku výpravy kronika mlčí, okomentované je to len pár vetami.30.3. sme mali v knižnici super stretnutie s pani Feldekovou a pánom Feldekom. Takéto stretká označujeme ako veľmi vydarené, vtipné a zaujímavé. Všeličo sme sa dozvedeli, všeličo si vypočuli... Len škoda, že na to neformálne sme sa už potom nedostali. To býva najlepšie.

bola to dobrá akcia, pani feldeková je dobrý rozprávač Okrem tradičných klubových stretnutí sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice konalo dňa 21.6.2006 vyhodnotenie literárnej súťaže. Bližšie informácie si môžete pozrieť na úvodnej stránke. Niečo málo som napísala aj do kroniky. Už do tej novej. Keďže som sa vzdala zodpovednosti takmer za všetko v klube, aj za kroniku, teraz ju robí Vladenka. Bolo mi naznačené, že táto nová kronika je decentnejšia a fajnovejšia a že by taká mala aj zostať. Vďaka za internet. Sem môžem písať čo len chcem. Takže pokiaľ budem v dosahu klubových stretnutí a akcií, tak určite budem písať aspoň sem. Aj so svojimi komentármi. Čo sa súťaže týka, cieľová skupina, na ktorú mala byť súťaž zameraná predovšetkým sa zúčastnila v malom počte. Preto došlo k zlúčeniu kategórií stredné školy a dospelí. Veľmi nás ale prekvapila úroveň prác žiakov základnej školy. Keď som videla tých zlatých chlapcov, ktorí si preberali ceny, bolo to úžasné. akí len boli hrdí.
Vlaďka sa chystá na druhý ročník. Uvidíme.Hlavnou akcoškou roka ale bolo 10. výročie založenia klubu. Po dlho premýšľaní sa termín určil na 1.7.2006. Okrem nás prijali pozvanie aj rôzni hostia. No a nesmiem zabudnúť, že v tento deň sa konala aj prezentácia/ako sa najnovšie hovorí krstu knihy/ knihy Vladky Teslíkovej, Za zrkadlami. Ani to nejdem nijako komentovť, lebo na krst som dobehla v najlepšom, keď už skončili všetky príhovory a do lesoparku som išla len na skok, keďže mám mamičkovské povinnosti. Veľmi dobre ale o tom napísal
Peťko Šrank . Myslím, že nikto ani oficiálne nepoďakoval Vladke za to, koľko námahy a práce ju stálo zorganizovať súťaž, svoj krst, 10. výročie. Týmto jej oficiálne ďakujem.Kamarátstvo s Peťom Šrankom sa ukazuje ako veľmi dobrá vec, čím mu sľubujem, že najbližšie bude torta:). Jedného pekného dňa prišiel Vladke mail a už aj frčala na stretko v rozhlase Devín. Opäť využijem to, čo napísal Peťko. V jeho článku nájdete aj odkaz, kde si môžete celú tú udalosť vypočuť. Inak, doporučujem žiarelku ako zaujímavé čítanie.Keďže Vladka notoricky nepíše dátumy, neviem presne, kedy bola v Martine. Ale bol tam aj Peťo a z jeho článku viem, že sa to udialo 15.-17.9.2006. Vlaďka v kronike píše, že to bola veľmi pekná akcia. Asi poprosím Vlaďku, aby svoj príspevok napísala na pc, nech ho môžem uverejniť. Priznám sa, mne sa to celé prepisovať nechce a je to škoda, že sa potom inet-kronika scvrkáva na konzistenciu tri krát použitého čajového sáčku. Chýba tá pravá autenticita.22.9.2006 sa ešte konala v knižnici oslava Ondrejových 55. narodenín. Ja vždy chodím dobre, keď už skončia všetky príhovory a oficiality. Doniesla som vlastnoručne upečený cuketový koláč, ktorý si síce torte mojej mamy nevyrovná, ale aspoň niečo. Pri príležitosti Ondrejovho jubilea vyšla Ondrejova personálna bibliografia. Keby som ju mala v "jedlej" forme, určite by som ju hodila na net. Ale veď viete...

hudobníci miška a miško Na vianočných mestských trhoch sme sa pokúšali trochu prezentovať klub. Ako sa v poslednej dobe stalo pravidlom, mrzí ma malý záujem zo strany členov klubu. Napriek tomu to bola dobrá akcia. Ľudia sa pristavovali a to aj vďaka hudobnému sprievodu, gitarky, bongá...Touto cestou ďakujem všetkým, kto dobrovoľne v tú sobotu vymrzol spolu s nami.{16.12.2006

 

 
 

Portrét