Choď na obsah Choď na menu
 


ZRKADLENIA

ZRKADLENIA 2017

          Propozície

 

Podmienky súťaže.

 

Kategória A: POÉZIA od 15 do 19 rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky)

Kategória B: POÉZIA nad 20 rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky)

 

Téma: 1., voľná téma, ľubovoľné poetické útvary v rozsahu maximálne 70 veršov  spolu

            2., sociálne angažovaná poézia, max. jeden ľubovoľný poetický útvar v rozsahu 14 veršov

 

Súťaže sa môžu zúčastniť autori od 15. rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky súťaže) s poéziou písanou v slovenskom jazyku.

 

Práce nesmú byť až do vyhlásenia oficiálnych výsledkov uverejnené v tlačenej ani elektronickej podobe alebo zaslané do inej súťaže.

Každý autor sa môže podľa uváženia zúčastniť ktorejkoľvek jednej alebo oboch súťažných tém.

 

POZOR: SÚŤAŽ JE ANONYMNÁ!

 

Práce sa zasielajú výhradne v elektronickej podobe na adresu: zrkadlenia@gmail.com

Vo formáte doc, docx, org, rtf, pdf.

Súčasťou mailu je vyplnená prihláška na druhej strane propozícií, alebo je možné ju stiahnuť na stránke www.lk-poet.estranky.sk/clanky/zrkadlenia/

Termín uzávierky je 15.04.2017.

Výsledky budú vyhlásené v júni 2017. Ocenení autori na prvých troch miestach v oboch kategóriách získajú finančnú odmenu a možnosť zúčastniť sa literárneho víkendu v Prievidzi. Organizátor pozvaným účastníkom hradí cestovné a zabezpečí a hradí ubytovanie a stravu počas vyhodnotenia.

 

Práce porota posúdi a určí finalistov, z ktorých vyberie autorov na prvé tri miesta. Všetci finalisti budú pozvaní na vyhodnotenie spojené so stretnutím s porotou. Porota si vyhradzuje právo niektoré z cien neudeliť. V prípade témy číslo dva (sociálne angažovaná poézia) bude udelená finančná prémia bez určenia poradia.

 

Organizátor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nebudú v súlade s podmienkami súťaže.

 

POROTA: Lenka Šafranová, Mathej Thomka, Peter F. 'Rius Jílek, Richard Miške

 

Kontakt:     poetprievidza@gmail.com

                 zrkadlenia@gmail.com

 

PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA ZRKADLENIA 2017

PRIHLÁŠKA ZRKADLENIA 2017

 

 

 

Na stiahnutie

ZRKADLENIA 2016, ZBORNÍK PRÁC ocenených autorov

ZRKADLENIA 2015, ZBORNÍK PRÁC ocenených autorov

ZRKADLENIA 2014, ZBORNÍK PRÁC ocenených autorov

ZRKADLENIA 2013, ZBORNÍK PRÁC ocenených autorov

 

Výsledky IV. ročníka

1. miesto:           neudelené
2. miesto:           Viliam Nádaskay
3. miesto:           Katarína Hrabčáková

 

GRATULUJEME

 Výsledky III. ročníka

1. miesto:           neudelené
2. miesto:           Puchovská Anna
3. miesto:           Šípoš Peter


 

 

 Výsledky II. ročníka

Prvé miesto:           Šípoš Peter

Druhé miesto:        Puchovská Anna  

Tretie miesto:         ego  

                             Plutová Barbora

 

 
 Výsledky I. ročníka


Prvé miesto:       neudelené

Druhé miesto:    Klasová Terézia

Tretie miesto:     ego

 

 

 

ĎAKUJEME za spoluprácu: (platí pre IV.  ročník)

 

Art Pointu

Art Café

Zuzane Kráľovej

Igorovi Kasalovi

Majovi Vohnoutovi

členom klubu POET

a samozrejme celej porote... :)